Visiting FSSMajor Cities and Distances(KM)

From To Distance
Oyo Lagos 156
Oyo Abia 507
Oyo Ogun 79
Oyo Kano 682
Oyo Ibadan 52
Oyo Kaduna 486
Oyo P. Harcourt 480
Oyo Benin 252
Oyo Maiduguri 1104
Oyo Zaria 547
Oyo Aba 486
Oyo Jos 592
Oyo Ilorin 99
Oyo Enugu 422
Oyo Abeokuta 101
Oyo Sokoto 596
Oyo Onitsha 366
Oyo Onicha 353
Oyo Warri 328
Oyo oshogbo 70
Oyo Okene 256
Oyo Calabar 582
Oyo Katsina 699